Kategori arşivi: aydınlanma

İstihâle Buhranı

IMG_7419

Özge Topçu / İstihâle Buhranı / Sanatçı Tezgahı / Kibrit Maketleri

Bu minik kibrit maketleri Özge Topçu’nun İstihâle Buhranı adlı sergisinin “Sanatçı Tezgahı” bölümünden. Bir kibritin üzerinde dünyanın en yararlı adamı olarak gördüğü ampülün mucidi Edison, ötekinde ise Ulusal Aydınlanma Kibritleri başlığı altında Uluslararası Asriyet Sanayi A.Ş. ibarelerini görüyoruz. Bilim alanındaki önemli gelişmelerin aydınlanma çağına öncülük etmesi ve doğru bilgiye akıl yoluyla erişilmesi (ampulün binlerce deneme sonunda icadı) Edison kibriti ile somutlaştırılmış ve “aydınlanma” kavramı ele alınmış. Kullanılan kibrit metaforu da aydınlanmaya ayrı bir gönderme. Bir diğer kibrit üzerinde ise “modernizm”in ele alınış biçimini kibrit üzerinde yer alan mimari yapı ve asriyet sanayi ibareleri ile görüyoruz. Modernizm kavramının yanı sıra sanatçının eserler üzerinde kullandığı dilin Arapça olması da ayrı bir ironi yaratmış.

aydınlanma karşıtlığı

Aydınlanma çağıyla tamamen dogmatik olan düşünceler yıkılıp yerine yeni, akılcı, yenilikçi, bilimsel doğrular koymaya çabalanıyor.

Romantizm ise aydınlanmanın her ne kadar bilimsel ve doğruluk payı yüksek olsa da bir takım bilgileri, değerleri dayatmasına karşı çıkıyor ve ortaya tamamen farklı, kurallara, akla, kısıtlamalara bağlı kalmayan düşünceler atıyor. Bu düşünceler tamamen iç güdülerle, hislerle, duygularla aktarılıyor.

Ben de alttaki siyah dörtgenlerle aydınlanma çağının, klasizmin net, rasyonel yanını, üzerindeki çeşitli simgelerle de o çağın bilime, doğruluğa yakınlığını anlatmaya çalıştım. yükseldikçe renklenen, özgünlüğü artan, biricikleşen şekiller ise aydınlanmanın önüne geçen, ona karşı bir duruş sergileyen romantizmi temsil ediyor.romantizm